שירותים


 רגולציה

התאמת הארגון לדרישות חוק, רגולציה ותקינה, בארץ ובעולם

 אבטחת מידע וסייבר

ניהול אבטחת מידע וסייבר, ייעוץ ארגוני מותאם לארגון

 DRP, BCP

תכנון BCP והתאמת ה- DRP לסיכונים ולצרכי הארגון, כולל התממשקות ליישומי ענן

 SOX ITGC וועדת גושן

ליווי וייעוץ עד ליישום הרגולציה והתאמה לחוק

 תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז 2017

ליווי לעמידה בתקנות הגנת הפרטיות אבטחת מידע, ביקורות

 שירותים משפטיים

בתחום טכנולוגיות מידע, הגנת הפרטיות ומאגרי מידע, רישום ועדכון, GDPR

 ליווי מכרזים

מענה למכרזים מול לקוחות בארץ ובחו"ל

 ליווי מוכנות לתקן PCI-DSS

התאמת הארגון לעמידה בתנאי התקן, סיוע במילוי שאלונים

 תקן ISO 27001 / ISO27999

ליווי מלא עד להסמכה לתקן

 נהלים

כתיבת נהלים לעמידה בדרישות הרגולציה

HIPAA

בחינת תאימות הארגון לדרישות HIPAA

 GDPR

ליווי הארגון עד למתן חוות דעת משפטית על עמידה בתקן