לילינבלום 44, גדרה, ישראל
מיקוד: 7042744
 054-256-6641 - עו"ד אור לביא, מנכ"ל
 info@primesec.co.il