שירותים משפטיים בתחום טכנולוגיות מידע ומאגרי מידע

במסגרת פעילותה חברת Primesec מספקת שירותים משפטיים בנושאים הבאים:

  • מתן יעוץ משפטי בנושאי עמידה בדרישות חוק, תקנות ורגולציה, בדגש על תקנות רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, המפקח על הביטוח, המפקח על הבנקים, SOX, הסמכה לת"י ISO27001, 27999 חוק ותקנות  הגנת הפרטיות, חוק התקשורת, סיוע בתהליכי הסמכה לתקן PCI-DSS, לתקנות החוק האירופי GDPR ולחוק האמריקאי HIPAA.
  • ליווי משפטי לנושאי הגנת הפרטיות, הנחיות רשם מאגרי מידע כולל מתן חוות דעת פרטניות.
  • ליווי משפטי בנושאי רישום מאגרים – מיפוי מאגרי המידע בארגון והכנה לרישומם מול רשם המאגרים.
  • חוזי הפקדת קוד מקור.
  • שילוב דרישות אבטחת מידע בהתקשרויות.
  • שילוב דרישות טכנולוגיות בהתקשרויות.
  • חוות דעת על עמידת מערכת ברגולציה/חוק.
  • חוות דעת על התאמת תהליכים לדרישות חוק ורגולציה.
  • בחינת יישום תקנים ע"י הארגון.

אור לביא – מנכ"ל החברה, הינו עו"ד משנת 2001 ועוסק בתחום אבטחת מידע ורגולציה משנת 2004 ומתוקף כך בקיא בחוקים ובתקנות הרלוונטיים ובניסוח חוזים והתקשרויות במגוון תחומים. שילוב הידע בחברה בין עולם המשפטים לעולם ה-IT, מאפשר ל-Primesec לתת ייעוץ מקצועי של אופן העמידה בתקנות שונות, תוך התחשבות במציאות הטכנולוגית בכל ארגון.