עשרות אחוזים מאירועי אבטחת מידע והסייבר שהתרחש בשנים האחרונות נבע בגלל חוסר ידע ומודעות של עובדים לנושא זה. כיום אחת הסכנות המרכזיות לארגונים היא תקיפה מתוך הרשת הפנימית של הארגון, הדרכה נכונה ומודעות של עובדי הארגון יכולה למנוע מגוון סכנות ומתקפות לרבות Ransomware, APT, הדבקות של רשת המחשבים במגוון של נוזקות (Malware) ותרגילי Phishing המסייעים לתוקפים להשיג מידע רגיש של הארגון. לכן, על מנת להילחם ולמגר את הסיכונים מהמשאב האנושי שבתוך הארגון, רואה Primesec צורך חיוני והכרחי לעלות את המודעות בתחום אבטחת המידע והסייבר, על ידי בניית מתודה מסודרת ומובנית. הטמעת אמצעי אבטחת מידע והגנת סייבר לא מהווה שינוי טכנולוגי בלבד אלא שינוי בחשיבה ובדרכי התנהגות של משתמשים בארגון.

ההשלכות של אירועי אבטחת המידע וסייבר, מלבד הנזק התדמיתי שהם יוצרים לארגון, הן גורמות לנזקים פיננסים לארגון עקב איבוד לקוחות, איבוד התחרותיות ופגיעה בנתח שוק ובכך מביאות לסיכון כלכלי.

בתחום זה מציעה Primesec את השירותים הבאים:

 • ניהול אבטחת מידע והגנת סייבר מלאה בארגון.
 • ניהול פרוייקטים בתחום אבטחת מידע והגנת הסייבר.
 • כתיבת מדיניות ונהלים בתחום אבטחת מידע, סייבר והתפעול.
 • הנחלת והסברת תחום אבטחת המידע והסייבר לדרגי ההנהלה הבכירים.
 • ביצוע סקרי סיכונים.
 • הגדרה ובקרה של תכניות עבודה בתחום אבטחת המידע והגנת הסייבר.
 • פעילויות העלאת מודעות עובדים לאיומים ודרכי הימנעות מהם.
 • ייעוץ בהיבטי תשתיות IT.
 • ייעוץ בהיבטי תקשורת.
 • סיוע בתכנון בהתאמת אפליקציות לדרישות אבטחת מידע והגנת סייבר.
 • התאמת התקשרויות עם עובדים, לקוחות וספקים לדרישות אבטחת מידע וסייבר.
 • ייעוץ לגבי אבטחת ציוד ומסמכים.
 • ייעוץ בנושא מחשוב ענן.
 • בקורות על אבטחת מידע במוצרי ובמערכות ספקים.
 • ייעוץ בנושא טלפונים חכמים.
 • ביצוע  פעילויות העלאת מודעות עובדים – הדרכות, שאלונים וקמפיינים.
 • התאמת התקשרויות עם עובדים וספקים לדרישות אבטחת מידע וסייבר.
 • הערכות סיכונים למערכות תשתיתיות ואפליקטיביות.