מספר הרגולציות והתקנים בהם נדרשים ארגונים לעמוד על פי גופי הסדר שונים (בנק ישראל, רשם מאגרי מידע, רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, הרשות להלבנת הון וכדו') הולך וגדל בשנים האחרונות באופן נרחב. על מנת לעמוד בדרישות אלה על הארגון לכתוב מדיניות ונהלים בתחומים שונים בהתאם לדרישות רגולציה שונות.

כמו"כ, כתיבת נהלים לעובדים המחייבים התנהלות נאותה בתחומי אבטחת המידע וסייבר.

לחברת primesec היכרות מעמיקה עם ההוראות ותהליכי התקינה במגזרים שונים, היכרות עם הגופים הרלוונטיים וכן ניסיון רב בהכנה וליווי ארגונים לעמידה בדרישות.