OpJerusalem – המלצות התגוננות

חברת פריימסק מביאה בפניכם את המלצות מערך הסייבר הלאומי להתגוננות מפני קמפיין תקיפה שנתי בשם OpJerusalem .


מסמך ההמלצות מצורף להורדה לנוחיותכם.