צוות


אור לביא

מנכ"ל

אורי שפיגל

ראש צוות טכנולוגי

מיטל דהרי

עו"ד, ראש צוות תקינה ורגולציה