צוות


אורי שפיגל

ראש צוות טכנולוגי

מיטל דהרי

עו"ד, ראש צוות תקינה ורגולציה